Utvecklingspsykologi

Göteborgsgruppen för forskning inom utvecklingspsykologi (GRID) undersöker många aspekter av människors psykologiska utveckling och levnadsförhållanden. Även om GRID länge har betonat ungdom, är vi lika måna om hur människor utvecklas. Vår forskning fokuserar på några frågor som inkluderar mobbning, mobbningsbeteenden, personlighetsutveckling, kroppsuppfattning, föräldraskap och relationer. De olika sociala miljöer där människor finns är kärnan i vår forskning, och många av våra studier har undersökt värdet av digitala medier för utveckling. Vi har följt barn från tidig ålder till vuxen ålder i flera av de undersökningar vi har gjort i GRID.

vår analys

Jag, vem? Hur kommer min framtid att se ut? Vad tycker mina vänner? Vad har folk för åsikter om min kropp? Varför mobbar folk mig? I dagens komplicerade kultur måste människor överväga flera viktiga frågor angående identitet, kropp och mellanmänskliga relationer.

Vi på Göteborgsgruppen för forskning inom utvecklingspsykologi (GRID) arbetar för att öka vår förståelse för hur människor närmar sig och löser avgörande utvecklingsutmaningar under hela livet. Vi intar en solid utvecklingspsykologisk hållning, vilket innebär att vi undersöker varför och hur människor växer som de gör och hur de uppfattar det. Även om vi traditionellt har koncentrerat oss på ungdomar i vår forskning ser vi utveckling som förändrings- och stabilitetsprocesser som varar hela livet. Därför undersöker vi utvecklingen över hela livslängden.

Ungdomens identitetsutveckling är avgörande, men den varar även in i vuxen ålder och påverkar faktorer som föräldrarnas identifikation och etnisk identitet. En föreställning relaterad till titeln är personlighet, där vi undersöker vad som gör en person unik och hur dessa egenskaper kommer fram. Vi fokuserar även på utvecklingen av ungas pubertet och kroppsuppfattning, samt deras mottaglighet och risktagande gällande sexuell aktivitet. Vi är intresserade av hur människor utvecklas och lever i olika sammanhang, inklusive till exempel familj, skola och digitala medier.

Vår forskning syftar till att föra fram kunskapen om människors erfarenheter när det gäller utmaningar och faktorer som främjar tillväxt. Inom GRID kombinerar vi ofta kvantitativa och kvalitativa forskningstekniker i flera longitudinella projekt där vi spårar människor över en längre tid.