Sigmund Freud

Sigmund Freud är en av tidens största psykologer. Han grundade och utvecklade många psykologiska teorier och en av dem var psykoanalysen. Psykoanalysen är en grupp teorier som cirklar kring människans medvetna och omedvetna. Frued var också en författare som skrev böcker kring människans psykologi. Bland hans mest kända verk är “Drömtydning”, som släpptes under 1900 talet. Boken blev känd för att den handlade om drömtydning, vilket var nytt vid den tiden. I boken argumenterade Freud om att drömmer kunde tolkas och förstås. Han förklarade också hur de kunde tolkas, samt metoderna som kunde användas för tolkningen. Drömtydning var en de viktigaste elementen för att kunna förstå människans val och beteende, eftersom att man tolkade det omedvetna. Freud menade att skulle man hjälpa en person med psykiska besvär, behövde man förstå personens omedvetna. Det omedvetna kunde tolkas genom metoder som drömtydning eller terapi, där patienten talar fritt i ett avslappnat läge om sina problem.show-profile-photo

Innan Freud började jobba med psykologi studerade han medicin i Wien, och efter studierna valde han att inrikta sig på neurologi. Hans planer var inte att forska i människans psykologi, utan bara att öppna en klinik där han utförde rent vetenskapliga sysslor. Genom tiden började han få intresse för psykologi. Det började med att han intresserade sig för kokainets effekter på människan. Han rekommenderade kokain som behandling för morfinberoende, och med tiden blev intresset allt större. Under 1800 talet besökte han ett sinnessjukhus i Paris, för att förstå hur man behandlade personer med psykiska besvär, vilket var främst hysteriska kvinnor.

För den moderna synen kring mänsklig psykologi har Freud har en stor betydelse. Han har en stor betydelse, eftersom att att han lade grunden till många psykologiska teorier, som än idag används. Trots det var hans idéer inte alltid uppskattade under tiden han levde, eftersom att de ansågs vara för radikala. Han stora verk som “Drömtydningen” brändes till och med under bokbålen under Nazityskland.