Vad är psykologi?

Psykologi är läran om människans tankar, känslor, beteende samt samspel med andra människor. Det handlar om att studera och förstå hur människor hanterar sina tankar, känslor och beteende i samspel med andra samt de potentiella orsakerna till varför en agerar som den gör. Exempel på detta är att studera kring varför en del väljer särskilda livsstilar. Det kan vara att studera en kriminell persons psyke och förstå samt dra slutsatser kring varför personen valde den livsstilen. Slutsatserna kan vara att personen valt det livsstilen eftersom den föddes i en familj där där kriminalitet är vanligt.

Då människans psykologi är så komplext är det svårt att kunna dra generella slutsatser kring binar mixmänniskans beteende. Det är svårt eftersom att psykologi inte kan vara en vetenskaplig lära där man forskar fram ett rätt svar. Av denna anledningen finns det inga rätt eller fel teorier inom det. De flesta framgångsrika psykologerna som S
igmund Freud gjorde sina studier baserat på sina upplevelser från att behandla patienter. Det innebär att teorin är passande till en del människor men inte alla. Detta gör att det finns många teorier inom psykologin, teorier som exempelvis behaviorism.

Eftersom att psykologi handlar om att förstå människans psyke används det i fler områden än bara sjukvården. Det används till exempel av företag för att lättare kunna förstå sina kunder och vad de vill ha. Företagen använder det främst vid marknadsföring där till exempel färgerna för marknadsföring kampanjen väljs beroende på vilken signal de vill ge ut. Grönt ger till exempel en lugnande känsla och rött ger en mer stärkande känsla. Företag använder också det när de ska sätta priser produkter. Exempel på detta är att företag väljer att få priserna att se lägre ut genom att lägga till ören, det kan vara en produkt som kostar 14,95 kr. Priset ser betydligt billigare ut än 15 kr.