Biologisk synvinkel

Enligt den biologiska metoden kan fysiska funktioner förklara beteende, idéer och känslor. Nervsystemet och hjärnan är ofta fokuspunkterna för biologisk psykologi, även känd som neuropsykologi. Här kan du se hur flera hjärnregioner påverkar olika funktioner, inklusive språk och minne. Dessutom tittar de på de psykologiska effekterna av flera kemikalier, inklusive hormoner och signalmolekyler.

Fördelar med synvinkeln

En bättre förståelse av biologi hjälper oss att förstå hur människor och andra psykologiska perspektiv fungerar och ger psykologiska förklaringar en mer solid vetenskaplig grund.

Läkemedel som minskar mänsklig smärta har utvecklats tack vare biologisk psykologi. Utan de läkemedel vi har idag kanske vissa människor inte kan fungera, och trots vissa biverkningar kan man hävda att medicinerna har gett dem livet tillbaka.

Vi kan lära oss att utöka dessa begränsningar genom att förstå hur biologin både stödjer och begränsar vår mentala kapacitet. Det är inte uteslutet att vi kan förbättra vårt minne eller språkliga färdigheter via kosttillskott eller mediciner. Egentligen är vi redan där i förhållande till vissa mänskliga fallenheter.

negativa effekter av perspektiv

När mänskliga känslor och handlingar ses som ett resultat av en biologisk kropp är det enkelt att koncentrera sig på att hitta medicinska lösningar på problem. Allt repareras med ett piller, oavsett personens levnadsförhållanden eller sociala liv.

Att ta bort eller modifiera en mänsklig egenskap enbart genom kirurgi eller med hjälp av kemikalier är riskabelt. Vi kan inte få tillbaka den del av hjärnan som ansvarar för ett visst beteende när det väl har tagits bort. Vem ska säga att detta beteende inte kommer att spela någon roll för personen i framtiden? Eftersom en del av hjärnan ofta kontrollerar flera beteenden, orsakar borttagning av ett ofta borttagning av andra.

Sett ur en biologisk synvinkel är kemiska obalanser i kroppen som verkligen orsakas av en miljöfaktor enkla att identifiera. Att ta en huvudvärksmedicin lindrar till exempel tillfälligt symtomen på huvudvärk som ofta upplevs av personer som är mycket stressade, men den bakomliggande orsaken finns fortfarande. Människan söker enkla lösningar för att bli av med symtom men glömmer att ta itu med grundorsakerna till sjukdom.