Hur påverkar miljön vårt välmående?

När det kommer till vårt psykiska mående så har det konstaterats att flera faktorer spelar in. Dessa kan vara både miljö, arv och livssituation. Beroende på vilken geografi och miljöinformation som finns tillgänglig i olika fall så dessa två faktorer kunnat visa sig påverka vårt psykiska välmående mer än när det kommer till arv.

Det sägs att det påverkan som den miljö vi lever i kan vara både social eller biologisk. När man kikar på den biologiska miljöns påverkan på hur vi mår psykiskt så tittar man främst på de faktorer som spelar mest in, vilket är: fysisk påverkan på våra kroppar, drog och alkoholintag, mat, solljus och virusinfektioner. När man kikar på den sociala miljön så tittar istället på faktorer som människor som finns omkring än, uppfostran, vad som visas på tv, olika kulturer och liknande. Oftast kikar man på dessa faktorer tillsammans med de genetiska.

stressade situationer

Har man psykiska sjukdomar i familjen så kan detta gå i arv. Men bara för att en förälder eller mor och farförälder har detta i sina gener betyder det automatiskt inte att du också kommer att få samma problem. Dina gener visar mer på hur stor sannolikhet det är att du blir påverkade av en påfrestande miljö och livsstil, inte om du någonsin faktiskt kommer att lida av psykisk påfrestning eller inte.

Något som har väldigt stor påverkan om huruvida man lyckas klara sig undan tung psykisk påfrestning eller inte är stress. Stress har visat sig vara en av de främsta anledningarna till att vi idag drabbas i så stor utsträckning av psykisk ohälsa. Stress har även inte bara visat sig påverka psyket utan kan ge andra negativa hälsoeffekter. Stress har även visat sig vara den vanligaste anledningen till varför vi sjukskriver oss idag.

Orsakerna till stress kan variera stort. I dagsläget är det vanligt att yngre människor lider av stressrelaterad psykisk ohälsa på grund av prestationsångest i skolan eller på jobbet. Även folkgrupper som känner sig mindre inkluderade i samhället lider i högre utsträckning av stress. Detta är något som samhället måste ta större ansvar för, för att minska stressrelaterade sjukdomar.

Jobbiga händelser i livet kan även utlösa psykiska påfrestningar. Om man har varit med om något riktigt jobbigt eller stressrelaterat så är det alltid en bra ide att prata med någon om detta, gärna någon som arbetar med att lyssna på ett professionellt sätt. Det kan annars ligga och trycka i det undermedvetna vilket att utlösa stress och psykisk ohälsa senare i livet. Detta kan hända flera år efter händelsen och det kan då bli svårt att sätta fingret på vad som gör att du mår dåligt.

Slutord

Det ät viktigt att du som mår dåligt pratar med någon så att du kan få hjälp med din psykiska ohälsa så snart som möjligt. Det finns alltid hjälp att få och det går att må bra igen. Är du en nära anhörig som misstänker att någon mår dåligt så är det viktigt att ta detta på allvar. Vi kan även hjälpa personer i vår omgivning genom att på bästa sätt minska de påfrestningar som kan utlösa symptom på psykisk ohälsa.