Färgernas påverkar hos kvinnor och män

Rök som är färgad i blåa skalor

Rök som är färgad i blåa skalor

Färgernas betydelse för det emotionella livet är ett intressant ämne inom psykologi. Varje färg har en eller flera unika egenskaper och har stor påverkan på våra sinnen. Att diskutera färg är mycket förkommande och betydelsefullt – speciellt inom företag, försäljning och marknadsföring. Utöver att verka som viktiga nämnare i vardagen har alltså färg även en betydande roll inom yrkeslivet.

I den här artikeln tänkte vi därför diskutera kring ämnet och förklara färgens inverkan. Vi kommer redogöra för hur färg kommit att bli en viktig faktor inom marknadsföring och för företag, samt även ge exempel på tydliga företagsprodukter där färg kommit att bli en betydande roll för vilket grupp människor man inriktar sig till.

Hur olika kön ser på färger

Det var år 2003 som Joe Hallock gjorde en studie om hur färg påverkar män och kvinnor, hur färgerna skiljer sig i tycke mellan könen och vilka färger som är gemensamma hos båda könen. I undersökningen, som involverade 232 personer från 22 olika länder, visade det sig att blå var den gemensamma färg som uppskattades och hyllades mest av både män och kvinnor. Även grön kom att uppskattas av både könen, och de visar sig även att färger mellan kvinnor och män inte skiljer sig så mycket åt. Dock fanns det ändå vissa skillnader; kvinnor föredrog blanda annat färgen lila, en färg som männen absolut inte gillade.

I studien redogjorde man även, utifrån ett experiment, hur kvinnor och män ser olika på ljusa och mörka färger. Kvinnor är bättre på att se fler färgskalor än män, och föredrar även ljusare och mjukare färgskalor snarare än de mörkare och starkare färgerna – som framförallt föredras av männen. Kvinnor föredrar även färgtoner där vitt har adderats istället för skuggiga nyanser.

I en annan amerikansk studie redogörs det även att män har svårare för att skilja på olika färgnyanser än vad kvinnor har – därav kvinnornas förmåga att dela upp olika färger i olika färgkombinationer. Dock visade studien att män har, trots att de har svårare att skilja på färger, lättare för att uppfatta detaljer och snabba rörelser – något som kvinnor har markant svårare för.

Färgers betydelse och påverkan inom spelindustrin

Att färgen har en stor betydelse inom marknadsföring är ett faktum, och du kan nog förstå varför. Färger har en förmåga att framkalla känslor och vid försäljning av en produkt är det därför ett taktiskt drag för företaget att utnyttja färger för att få konsumenterna att köpa varor.

Att diskutera kring kön inom olika marknader är mycket intressant, speciellt när konkurrensen är så pass stor inom visa industrier. En marknad som idag är mycket intressant att diskutera kring, och som är en av de mer konkurrenskraftiga industrierna idag, är inom spelindustrin. Inom denna bransch använder man sig mycket av en spelpsykologi och färg har därför en stor betydelse för att locka rätt typer av spelare.

Färg: Kvinnliga spelsidor vs manliga

Rosa och ljusblå/ljusgrön bild med en klocka i mitten.

Ett ypperligt exempel på en sida där man till fullo använt färg för att locka sin publik är Spellandet Casino. Hos Spellandet är det främst de kvinnliga spelarna man inriktar sig till och design är därför baserade på de mer feminina färgskalorna och formerna. På casinosidan använder man mjuka och ljusa nyanser av blått och rosa som tillsammans även bildar nyanser av lila – som du i det övre stycket får reda på är en uppskattad färg bland kvinnor. Färgkombinationerna skapar en intressant design, där den blåa färgen bjuder in till lugn, tillit och renligheten och den rosa och lila färgen till en mer romantisk, drömmande och feminin stämning. Att man dessutom använder sig av vitt bekräftar kvinnans tycke för vit-tonade färgskalor. Det man även arbetat mer är form. Med mjuka drag reducerar man här de hårda formerna och istället skapar man känslan av stillhet.

När det kommer till män inom spelindustrin brukar ofta odds- och bettingsidor vara de spelplatser som är främst mansdominerade. Jämför vi sajter som kvinnoinriktade Spellandet Casino med olika odds- och bettingsajter, kan man ofta snabbt se att dessa spelsajter inte alls bjuder in till en mjukare och lugnare sajt utan brukar ofta bidra med en mer skarp och dov stämning. Ofta förekommer tyngre färgskalor, med svarta och gråskavliga partier, och även mörkare färger av blå och grön.

Testosteronet påverkar synintrycket

Hur kommer det sig då att det är på detta sätt? I den amerikanska undersökningen tror man att anledningarna till skillnaderna beror på testosteronet. Man tror att det manliga könshormonet testosteron har en avgörande roll. Med det menar man att testosteronet på något sätt skapar skillnader i den manliga och kvinnliga hjärnan och att man på så vis uppfattar olika synintryck – och därmed även olika syner på färg.

Man påstår att dessa skillnader och testosteronets påverkar ser redan i tidig ålder – redan på embryostadiet. Man talar även om att det till och med kan vara så att skillnaderna varit evolutionär fördel, men detta har man ännu inte kartlagt.