Ivan Pavlov

Ivan Pavlov var en rysk fysiolog och pedagog. Han är mest känd för sin forskning kring hur kroppens funktioner och psyket är kopplade. Forskningarna förklarade bland annat hur nerverna styr bukspottkörteln. Förklaringen kring hur nerverna styrde bukspottkörteln var så unikt och imponerande att han fick nobelpriset år 1904 i fysiologi.

martyn4/kunkap/ku56Som barn hade Pavlov intresse för intellektuell forskning och beskrevs som ett underbarn. Hans intresse för vetenskap och forskning utmärkte honom som barn eftersom hans far var en präst. Trots att han hade intresse för vetenskap valde han till en början att följa sin pappas spår och studera teologi. Han valde sedan att sluta studierna inom teologi och började istället med kemi och fysiologi. Efter studierna jobbade han med fysiologer runt om i Europa, men efter några år återvände han till Ryssland där han var professor på den medicinska akademin. Hans forskning var främst om den nervösa regleringen av hjärtat och av matsmältningens fysiologi.

I Pavlovs studier om matsmältningen forskade han kring hur mat kunde aktivera körtlar i magtarmkanalen. Processen kallades psykisk sekretion och han utvecklade en teknik för att mäta saliv utsöndringen hos hundar. Experimentet hette “Pavlovs hundar” och var ett av hans mest kända experiment. Det handlade om hur reaktioner kunde läras in och hur det fungerar. I samband med det arbetade han med att förstå inlärningsförloppet för organismer, och hur det kunde tillämpas i praktiken. Förutom att studera inlärningsförlopp utvecklade han en teori om hjärnans funktion och om mentala sjukdomar. Han beskrev till exempel hur språkinlärning går till, vilket är långa kedjor betingade reflexer. De betingade reflexerna är inlärda reaktioner som är i formen av språk. Detsamma tillämpas när djur till exempel ska uppfostras.

Pavlovs studier inom psykologi har inspirerat mycket av den moderna psykologin. Den har också varit grunden till behandlingar som beteendeterapin. Beteendeterapin baserar mycket på Pavlovs arbete med betingade reflexer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *