Information om barnpsykologi

Barnpsykologi är en gren inom psykologi som innefattar forskning på barn och ungdomars psykologiska utveckling. Man fokuserar på att studera kring varför och hur barn och ungdomar förändras och utvecklas. Forskningarna studerar situationer som varför en del barn är aggressivare än andra och hur det har blivit så. Med andra ord handlar barnpsykologi om att få en bättre förståelse av den vuxne individen genom att ha kunskap om personens psykologiska utveckling. Genom att få en förståelse för individens psykologiska utveckling kan man bättre förstå personens beteende.

behaviorDet senare utvecklingen av barnpsykologi är utvecklingspsykologi som istället fokuserar på människans utveckling genom livet. Utvecklingspsykologi studerar bland annat hur personens upplevelser från barndomen har påverkat och förändrat personens beteende. Man studerar hur personens handlingar och beteende som vuxen och genom livet har påverkats av upplevelser i yngre dagar.

När det gäller just barn sykologi har flera psykologer
som Sigmund Freud utvecklat teorier kring det. Sigmund Freuds teorier var bland annat den pyskosexuell utvecklingsteorin. Teorin handlade om att barndomen hade en grundläggande betydelse för personlighetsbildningen och att människans psyke hade en medveten och undermedveten del. Det undermedvetna innefattade saker som drömmar och lust. Drömmarna talade om för en vad man undermedvetet ville men det går under en mantel för att man inte ska vakna av ångest.

Teorin förklarade också att alla människor är födda med sexualitet vilket är viktigt redan från födseln. Barnets utveckling är i faserna, oral, anal och fallisk. Faserna fokuserar på den pyskosexuella utvecklingen och vid störning under utvecklingen får personen en fixering vid vuxen ålder. Detta innebär att får ett barn en störning i den orala fasen får den som vuxen en oral fixering. Den orala fixeringen resulterar i beteende som rökberoende eller överdrivet ätande. Andra resultat i beteenden är att man är passiv och har lätt för att bli beroende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *