Det moderna psykologin

Idén av att vilja förstå människans tankar och handlingar har funnits under en lång tid. De tidigaste bevisen på studier kring människans psyke har kommit från forntida samhällen i Egypten, Kina, Indien, Grekland och Persien. I antikens Grekland intresserade sig en del filosofer för att studera hur kroppen och psyket fungerar ihop. Aristoteles beskrev till exempel hur kroppen och hjärnan var kopplade ihop. Filosofen, Hippokrates beskrev att mentala sjukdomar hade fysiska orsaker snarare än övernaturliga. I Kina växte intresset för psykologi i samband med att olika religioner grundades. Religioner som detta var bland annat Taoism och Buddism, vilket är religioner som grundats på att förena kropp och själ samt hitta en balans för psyket. Intresset för att förstå människans psyke växte med tiden och man började intressera sig på den mer vetenskapliga delen av psykologi.

Psykologi hade underAkhenaten_as_a_Sphinx-Kestner_Museum- en lång tid inga kopplingar till vetenskap. Psyket sågs länge som en typ av övernaturlig del av människan som inte kunde förstås. På grund av detta gjordes inga experiment kring det förrän vid 1800-talet när filosofen Gustav Fechner började experimentera inom det. Hans forskningar ägde rum i Tyskland, Leipzig, där han studerade den mänskliga psykologin. I hans arbete jobbade han med att förstå psykiska processer. Tanken var att förstå hur hjärnan reagerade och fungerade när man till exempel var glad eller ledsen.

Sedan de första experimenten av psykologin började allt fler psykologer intressera sig för samma inrikting. Den mer vetenskapliga psykologin utvecklades och några decennier senare uppstod psykologer som Sigmund Frued och Ivan Pavlov. Psykologer som än idag har en stor betydelse för den moderna psykologin.

Den moderna psykologin delas i tre huvudlinjer. Huvudlinjerna är mentalistiska, miljöfaktorers betydelse, ssmt forskning inom det biologiska perspektivet på individers sätt att tänka, känna och handla. När det gäller miljöfaktorernas betydelse har det haft en stor betydelse inom bland annat kriminalpolitiken, eftersom det hjälper till med att förstå faktorerna till individernas agerande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *